AAA
home

VIPproject

VIPnieuws

VIPevents

VIPonderzoek

VIPCity

VIPnieuws | De Vitalitijd | VIP-fact
VIPcontactVIPpartners
• Systematic review on the financial return of worksite health promotion programmes aimed at improving nutrition and/or increasing physical activity
J. M. van Dongen, K. I. Proper, M. F. van Wier, A. J. van der Beek, P. M. Bongers, W. van Mechelen and M. W. van Tulder

(wetenschappelijk artikel, gepubliceerd in Obesity Reviews, 2011)

Dit systematische literatuuronderzoek vat de huidige literatuur over de financiële opbrengsten van beweeg- en/of voedingsinterventies op de werkplek samen. Er waren 18 studies geschikt bevonden. Voor alle studies zijn drie uitkomstmaten (her-)berekend: Netto Baten (NB), Baten Kosten Ratio (BKR), en Return On Investment (ROI). Gemiddelde BKRs en ROIs werden berekend en een subgroepanalyse was verricht om de ROI uitkomsten te vergelijken tussen verschillende typen studie designs.
De studies betroffen 13 niet-gerandomiseerde studies (NRSs), vier gerandomiseerde studies (RCTs) en één modelleringstudie. Gemiddelde ROI uitkomsten in termen van verzuimbaten [(NRS, ROI:325%; BCR:4.25)(RCT, ROI:-49%; BCR:0.51)], medische baten [(NRS, ROI:95%; BCR:1.95)(RCT, ROI:-112%; BCR:-0.12)], en zowel medische als verzuimbaten [(NRS, ROI:387%; BCR:4.87)(RCT, ROI:-92%; BCR:0.08)] waren positief in NRSs, maar negatief in RCTs.
Dit leidde dan ook tot de conclusie dat beweeg- en/of voedingsinterventies op de werkplek financiële winst opleveren als gevolg van verminderde medische, verzuim- en zowel medische als verzuimkosten volgens NRSs, maar niet volgens RCTs. Echter, op basis van de huidige literatuur kunnen geen conclusies getrokken worden over hun algehele winstgevendheid, omdat het onbekend is wat eventueel andere baten zijn, die moeilijk meetbaar zijn.

Ref: obesity reviews © 2011 International Association for the Study of Obesity 12, 1031–1049

Ga naar het artikel >>


<< Terug