AAA
home

VIPproject

VIPnieuws

VIPevents

VIPonderzoek

VIPCity

VIPonderzoek | In onderzoek | In de bouw | In verzekeren | Kosten baten | In cultuur
VIPcontactVIPpartners
In cultuur

Mensen die zich fysiek fit voelen, mentaal weerbaar zijn en effectief om kunnen gaan met hun omgeving, functioneren prettiger en vaak ook beter. Het belang van de gezondheid wordt binnen bedrijven breed erkend. Het heeft immers effect op het bedrijfssucces. Toch blijkt het in de praktijk lastig om gezondheid op een effectieve manier in te bedden in de organisatie. Onder meer omdat mensen, afdelingen en bedrijfsonderdelen zo verschillend in gezondheidsstatus, levensfasen, ambities en omstandigheden. Hoe kan je, met zoveel verschillen, effectief invulling geven aan zelfsturing ten aanzien van gezondheidsbevordering? Onderzoeker Arjella van Scheppingen zet in ‘VIP in cultuur’ een aanpak neer die een bedrijf laat toegroeien naar het inbedden van een gezondheidscultuur.